Registerbeskrivning enligt (523 /99) 10 §

 

 1. Registeransvarig person eller kontaktperson
  Marie Granbacka
 2. Registrets namn
  Bildningsalliansens Lärarbank
 3. Ändamålet med behandling av personuppgifter

  Det huvudsakliga ändamålet med behandling av persondata är att åt Bildningsalliansens medlemsorganisationer tillhandahålla information om registrerade användare för att kunna få fram lärare och/eller vikarier. Registret innehåller personuppgifter om de fysiska personer som registrerat sig till systemet.

  De uppgifter som samlas i registret består förutom personuppgifter även av vilka geografiska områden och vilka ämnen den registrerade kan undervisa i.

  Personuppgifter behandlas i följande syften:

  • att söka fram lärare och/eller vikarier när behovet uppstår

  Användarens personuppgifter sparas tills användaren avregistrerar sig via systemet, eller att användaren varit inaktiv i över två år.

 4. Registrets innehåll

  Ansökningsregistret innehåller föjande information (obligatoriska uppgifter svärtade):

  • Förnamn och efternamn
  • Gatuadress, postnummer och postadress
  • Födelsetid
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Modersmål
  • Personlighetsbeskrivning och intressen
  • Examen
  • Ämnen användaren kan tänka sig undervisa i
  • Geografiska områden användaren kan tänka sig undervisa i
  Den registrerade kan när som helst se, ändra samt ta bort sina uppgifter. Alla uppgifter som finns lagrade i registret meddelas av den registrerade. Inga andra informationskällor används.
 5. Utlämning av uppgifter

  Personuppgifter lämnas ut endast till de medlemsorganisationer inom Bildningsalliansen som söker efter lärare och/eller vikarier, samt i de syften som Finlands lag kräver.

  Personuppgifter ges ej ut för marknadsföring.

 6. Principer för skyddandet av registret

  Alla personuppgifter i registret behandlas konfidentiellt, och används endast av de personer som behöver dem för de ändamål som uppges i punkt 3.

  Den registrerade identifieras genom det personliga användarnamnet och tillhörande lösenord. 

Till startsidan

© 2018 Yone Ab