Användarvillkor

1. Allmänt

Dessa villkor tillämpas vid användning av Lärarbanken. Genom att registrera sig till Lärarbanken godkänner användaren dessa villkor. Systemets upprätthållare (härefter administrationen) kan vid behov ändra dessa villkor när som helst utan dessvidare förvarning.

2. Användarens rättigheter och skyldigheter

Genom att registrera sig till tjänsten godkänner användaren att hans eller hennes uppgifter lagras i systemet. Användaren bör se till att de person- och andra uppgifter han eller hon meddelar är korrekta, och att de hålls uppdaterade.

Användaren kan närhelst han eller hon önskar ändra sina uppgifter eller helt ta bort dessa ur systemet.

Det är förbjudet att ange felaktiga uppgifter, störa eller på annat sätt missbruka systemet. Missbruk kan leda till juridiska åtgärder gentemot missbrukaren.

Då användaren registrerar sig erhåller han eller hon ett personligt användarnamn och lösenord. Användaren bör se till att lösenordet inte ges ut åt tredje part, och att lösenordet byts tillräckligt ofta. Lösenordet får inte vara lätt att gissa.

Vid användning av Lärarbanken bör användaren iaktta gällande lagstiftning och god sed.

3. Administrationens rättigheter och skyldigheter

Administrationen kan avsluta tjänsten när som helst. Person- eller andra uppgifter lämnas ej ut åt tredje part, förutom då gällande lagstiftning så kräver.

4. Datasäkerhet

Till Lärarbanken registrerade uppgifter behandlas enligt gällande finländsk lag.

5. Problem

Administrationen ansvarar ej för eventuella störningar i systemet eller för att www-sidorna fungerar med användarens mjuk- eller hårdvara.

Till startsidan

© 2018 Yone Ab